Nationalni Park Plitvice Lakes

Izleti

Izaberite izlet: *
Grad/polazište: *
Datum izleta:

MEDICAL-Cardio Check-up     Code trips: 2023/534 - individualni izleti

  • MEDICAL-Cardio Check-up
  • MEDICAL-Cardio Check-up
  • MEDICAL-Cardio Check-up
  • MEDICAL-Cardio Check-up
  • MEDICAL-Cardio Check-up
  • MEDICAL-Cardio Check-up
Grad/polazište:
Mjesto polaska:
Datum izleta:
Broj osoba:
Broj djece (0-3):
Broj djece (4-11):
Molimo Vas da izaberete broj osoba, kako bi mogli izračunati cijenu!

MEDICAL-Cardio Check-up     Code trips: 2023/534 - individualni izleti


Duži niz godina Thalassotherapia Opatija je specijalna klinika kardiovaskularne bolesti i prevencije, a moderna medicinska oprema i posebno educirano osoblje omogućuje korisnicima naših usluga najbolju zdravstvenu skrb. Pomoću najmodernijih metoda dijagnostike, educirani liječnički timovi predano i profesionalno prilagođavaju preventivni zdravstveni program potrebama klijenta, te na temelju medicinskih pretraga procjenjuje zdravstveno stanje. Utemeljenje opatijske Thalassotherapije neupitno je označilo novi korak u razvoju hrvatskog zdravstvenog sustava. Blaga mediteranska klima, umjerena ljeta i sunčane, tople zime u okružju jedinstvenog liburnijskog pejzaža, kao odrednice idealnog klimatskog lječilišta, počele su se koristiti na najbolji mogući način – uklopljene u postupnike suvremene medicinske prakse. U stručnom pogledu, od samih je početaka osnovna aktivnost opatijske Thalasotherapije usmjerena tretmanu kardioloških bolesnika. Svoje vizionarstvo i kvalitetu rada Thalassotherapia Opatija je potvrdila prvom učinjenom ergometrijom na području tadašnje Jugoslavije i osnivanjem kardiološkog dijagnostičkog laboratorija, prvog te vrste u čitavoj zemlji. Upravo u ovoj je ustanovi učinjen i prvi ehokardiografski pregled u Primorsko-goranskoj županiji. Uslijedila je bujica stručnih domaćih i međunarodnih medicinskih skupova, suradnja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom na području rehabilitacije i sekundarne prevencije bolesnika s akutnim infarktom miokarda te aktivno učešće u programima rehabilitacije kardioloških bolesnika Ministarstva zdravstva Sjedinjenih Američkih Država i suradnja s vrhunskim europskim zdravstvenim udrugama i osiguravateljima. Thalassotherapia je među prvima u Europi uvela moderne, tada avangardne principe aktivne rehabilitacije bolesnika sa srčanim infarktom, promovirajući se u vodeći centar za rehabilitaciju kardioloških bolesnika u zemlji i ovom dijelu Europe. PAKET CHECK UP KARDIO – uključuje antropometrijska mjerenja s interpretacijom, pregled specijaliste, elektrokardiogram, ergometriju, spirometriju, ultrazvuk srca s hemodinamskim mjerenjima, biokemijske pretrage krvi i urina...